13. augustil toimus Saue vallas asuvas Tagametsa Loovusmajas Nelja Valla Kogu tegevusgruppide esindajate turismiteemaline seminar. Nelja Valla Kogu on Leader piirkondlik tegevusgrupp, mis ühendab Harku, Saue, Saku ja Kiili valda. Nii KOVide esindajaid kui turismiettevõtjaid koondanud kohtumisel tõdeti, et turismi tugimine, kui strateegia meede on piirkonnas selgelt välja toodud, kuid paraku ei ole turismiasjalistega järjepidevat koostööd tehtud. Arvestades, et peamine külastajatevoog peatub Tallinnas ega liigu maakonda edasi, on turism Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas tagasihoidlikult arenenud. Võrreldes muude Eesti piirkondadega, on tagasihoidlik ka peamine turismitaristu – majutus- ja toitlustuskohad. Tegevuspiirkonna väljakutseks on turismialase koostöö tõhustamine ja külastajatele suunatud toodete ning teenuste arendamine, saamaks Tallinna turismivoost suuremat kasu.

Turismiteemat oli kutsutud avama Karmen Paju, SA Põhja-Eesti Turism tegevjuht ja Anneli Haabu, visitestonia.com regiooni vanemkasutaja-turundusspetsialist, projekti „Coastal hiking“ tootearendusspetsialist. Esitluse käigus anti põhjalik ülevaade Eesti, kui turismisihtkoha turundamisel seni tehtust, erinevate organisatsioonide rollidest ja funktsioonidest turismisihtkoha arenduses ja turunduses.

Arutluse all olid tegevused, millele Loode-Eesti kui ühe võimaliku sihtkoha/marsruudi/ piirkonna teavitamisel keskenduda.

Lisainfo:

Karmen PajuJuhatuse liige | SA Põhja-Eesti Turism
karmen@northestonia.ee | +372 506 3770
www.northestonia.ee