Tänapäeval käib turundamine küll suuresti sotsiaalmeedia kaudu, kuid mitte kuhugi ei ole kadunud traditsioonilised klienditeeninduse viisid nii telefoni, e-maili kui ka otsese suhtluse teel. Seega korraldab SA Põhja-Eesti Turism koostöös Mercuri Internationaliga müügi ja klienditeeninduse edendamise seminar-koolituse kõigile turismiettevõtetele ja -organisatsioonidele.

Kas Sa tead, kui kiiresti peaks toit lauda jõudma? Mis on maksimum aeg e-kirjale vastamiseks? Kuidas reageerida kliendi negatiivsele tagasisidele? Milline on korrektne viis telefonile vastata? Koolitusel võetakse läbi veel paljud muud teemad:

• Turismiettevõtte kliendisuhtluse valdkonnad
• Müügi ja teeninduse erinevus, lisamüügi võimalused
• Klientide ootused turismiettevõtte teenindusele
• Teeninduse kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid
• Klientide rahulolu ja lojaalsus
• Turismiettevõtte olulisemad klienditeeninduse situatsioonid
• Klienditeeninduse standardiseerimise vajadus ja võimalused
• Klienditeeninduse standardiseerimise protsess
• Klienditeeninduse standardite näiteid, klienditeeninduse käsiraamat
• Näost-näkku teeninduse situatsioonid ja käitumissoovitusi
• Konfliktide lahendamise põhimõtted
• Telefoniteeninduse näpunäiteid
• E-kirjadele vastamise etikett
• Edasine tegevusplaan oma ettevõtte kliendisuhtluse arendamisel

Koolituse lõpuks on olemas ülevaade turismiettevõtte kliendisuhtluse valdkondadest ja nende arendamise võimalustest, teadmised klienditeeninduse standardiseerimisest. Lisaks koostame ka tegevusplaanid müügi ja kliendisuhtluse taseme tõstmiseks.

Koolitajaks on Mercuri International koolitaja Kaido Vestberg. Koolitus kestab 4 akadeemilist tundi ja toimub 25. aprillil algusega kell 11.00 Oru hotellis (Narva mnt 120B, Tallinn). Hind 49 € sisaldab koolitusmaterjali, tõendit, kohvipausi ja lõunat. Kohtade arv piiratud, registreeri end koolitusele siin:  https://forms.gle/PnDuRNkdV6c6PQhV8

„Näiliselt väikesed muutused suhtumises ja käitumises on sageli aluseks suurtele edusammudele töönäitajates.“

Mercuri International
Categories: Koolitused