Kolmapäeval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse ja maakonna turismiettevõtjate ühisel kohtumisel leiti, et Lääne-Virumaal on tugev turismisektor ja suurepärased eeldused muutuda veel paremaks. Samas peab olema rohkem tahet ja initsiatiivi suuremaks koostööks ja koostöösse panustamiseks.

EASi Turismiarenduskeskuse Tarmo Mutso märkiski, et tuleks välja mõelda, mis on need kaks või kolm asja, miks Lääne-Virumaale tulla.  „Minu uskumus on see, et see valik tuleb teha. Need põhimajakad tuleks kokku leppida ja siis on meil seda sõnumit välja,” märkis Mutso.

Ida-Viru turismiklastri koordinaator Kadri Jalonen rääkis Ida-Virumaal hästi toimivast klastrist, mis loodi 2010. aastal ja kus hetkel on neil 44 liiget ning eelarve 40 000 eurot. Majakatena tõi ta Ida-Virumaal välja Narva, Peipsi, pankranniku ja Kiviõli seikluskeskuse. Nende eesmärk aastaks 2020 on tõusta külastatavuselt teiseks sihtkohaks Tallinna järel. Jalonen julgustas lääne-virulasi, et peab olema kokku lepitud eesmärk ja tegevused. „Tuleb teha seda, millesse usutakse, siis tuleb sinna ka rahastamise pool juurde.”

SA Põhja-Eesti Turismi juhatuse liige Karmen Paju märkis, et Lääne-Virumaa kui turismisihtkoha potentsiaal on suur. „Vaieldamatult peituvad piirkonna turismimajanduse edutegurid koordineeritud koostöös, mis loob sünergia ning võimaldab pakkuda häid külastuselamusi.” Tema hinnangu ei tasu turismis olla „üksikmängija”. Mida positiivsema kogemuse saab külastaja, seda paremat reklaami saab kogu piirkond tervikuna.”

Paju lisas, et turismiala ei nõua kolossaalselt suuri majanduslikke investeeringuid, küll aga head organisatsiooni, ettenägelikku planeerimist ja küllaldast tahet asja edasiviimiseks. „Turismi arendamine on pidev protsess. See algab ressursside ja turu hindamisega, kuid ei lõpe plaanide töölerakendamisega.”

Seekordne EAS Turismiarenduskeskuse visiit Lääne-Virumaale toimus 13. aprillil Villa Theresa seminariruumis. Kohtumisel osalesid maakonna turismiettevõtjad, maavalitsuse, piirkondliku turismisihtasutuse ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse töötajad. Edaspidi on maavalitsus nõus selliseid nõupidamisi korraldama ettevõtjate soovil korra või kaks aastas maavalitsuse saalis.

VAATA KA FOTOSID SIIT.

Võimalik ka tutvuda Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism juhataja Karmen Paju esitlusega teemal “Lääne-Virumaa ja SA Põhja-Eesti Turism sümbioos turismimaastikul“.