Eesmärgiga suurendada sihtturgude tarbijate huvi ja teadlikkust Eestist kui reisisihist, korraldab EAS Turismiarenduskeskus koostöös partneritega tootetutvustus- ja pressireise. Oluline on seejuures Eesti kui reisisihi positiivse kuvandi hoidmine ning reisidele innustamine.

Selle aasta juunikuus külastab Eestit Saksamaa Hrfernsehen – ARD kontserni/riiklikku televisiooni kuuluv, peamiselt Hesseni liidumaale keskendunud telekanali Hesseni TV meeskond. Telekanali vaatajaskond on ca 4,3 miljonit ning Eestist planeeritakse teha kaks saadet.

Juunis-juulis külastavad Eestit Saksa reisikorraldajad, kelle reisiprogrammi fookuses on loodus ja aktiivne puhkus. Reisikorraldajatele pakutavad turismitooted ja -teenused on valitud Saksa sihtturule suunatud teenusepakkujate hulgast.

Juuni lõpus külastab Eestit kajaki sõitja Saksamaalt, kes planeerib Ventspilsist mööda merd Tallinnasse välja jõuda. Ka tema tarbeks on SA Põhja-Eesti Turism piirkondadelt sisendi kogunud.