Raplamaa turismiettevõtjad kogunesid 23. märtsil Lokuta puhkekeskusesse, kus toimus ettevõtluse edendamise aktuaalseid probleemide käsitlev õppepäev.

Õppepäeval tutvustati Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2014-2020 erinevate meetmete võimalusi turismiettevõtluse arendamiseks, väärtusmaastike infrastruktuuri korrastamiseks ja turismialaste ühisprojektide elluviimiseks.

SA Põhja Eesti Turism tegevjuht Karmen Paju tutvustas regionaalse turismiorganisatsiooni tegevuskava ja võimalusi Raplamaa kaasamiseks läbi ühistegevuste. Arutati virtuaal- ja interaktiivse meedia kasutamist turismi teavitusel, Raplamaa turismiettevõtete osalemist turismimessidel. Pikem arutelu ja rühmatöö viidi läbi teemal „Raplamaa toode, mis see on ja kuidas seda müüa?“

Tutvu ka SA PET juhataja Karmen Paju esitlusega teemal “Raplamaa ja SA Põhja-Eesti Turism“.

Foto autor: Lokuta puhkekeskus