28. märtsil kogunesid Järvamaa turismiasjalised Eesti Jalgrattamuuseumisse, kus tehti kokkuvõtteid möödunud turismiaastast ning seati uusi sihte peagi algavaks hooajaks. Järvamaa Turismiinfokeskuse infokonsultant Piret Sihver andis põhjaliku ülevaate 2015. aasta Järva maakonna turismistatistikast. Eesti Jalgrattamuuseumi eestvedaja Valdo Praust viis kohaletulnud väikesele ringile omaloodud muuseumisse. Prausti sõnul on tema eesmärgiks Eesti jalgrattakultuuri säilitamine ja Eesti jalgrattatööstuse pärandi hoidmine. 

SA Põhja-Eesti Turism tegevjuht Karmen Paju tutvustas regionaalse turismiorganisatsiooni tegevuspõhimõtteid, eesmärke ning seoseid Järvamaa kui turismisihtkohaga. Teatavasti on organisatsiooni üheks omanikuks ehk asutajaliikmeks Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Järvamaa Arvamusfestivali teemadel rääkis Järva Maavalitsuse arendus- ja majandusosakonna juht Triin Pobbol ning Järvamaa Arenduskeskuse juht Katrin Puusepp kutsus osalejaid üles pakkuma nutikaid ideid võimalike ühistegevuste tarbeks.

Tutvu ka SA PET juhataja Karmen Paju esitlusega teemal “Järvamaa ja SA Põhja-Eesti Turismi sümbioos turismimaastikul“.

 

Foto autor: Piret Sihver