Eesmärgiga toetada turismiettevõtete müügi-ja klienditeeninduse võimekuse arendamist, korraldas SA Põhja-Eesti Turism koostöös Mercuri International Eesti OÜga 25. aprillil Tallinnas, Oru hotelli raamatukogusaalis seminar-koolituse. Väärt teadmisi jagas tunnustatud ärikonsultant ja koolitaja Kaido Vestberg, kelle sõnul on hea klienditeeninduse aluseks eelkõige teenindaja suhtumine ja positiivne hoiak, millele järgnevad teadmised-oskused. Ühtlaselt kõrge kvaliteedi saavutamiseks on oluline kokku leppida ja kirja panna teenindusstandard, mis aitab ettevõttel suurendada kasumit ja muutuda konkurentsivõimelisemaks.

SA Põhja-Eesti Turism tegevjuhi Karmen Paju sõnul muutuvad tänapäeval teadmistel põhinevad teenused ja intellektuaalne kapital ettevõtte jaoks järjest tähtsamaks. Parandada tuleb koostööd inimeste vahel, et mõjutada intellektuaalset kapitali konkurentsieelise saamiseks. Kui rohkem kui üks teenindajatest hakkab jälgima teenindusprotsessi kulgemise sujuvust, paraneb kogu teenindus. 

Sageli võib teenindussaalides kohata teenindajaid kui “üksiküritajaid”, kes teevad küll minimaalse vajaliku, kuid terviklikku teenindust kliendile pakkuda ei suuda. Omavahelise koostöö puudumine nii teenindajate endi kui ka juhtkonna vahel ei jää klientidele märkamatuks. Arendades teenindajaid koolituse kaudu, suudetakse selgemini piiritleda igaühe personaalset vastutust ühiste töötulemuste eest. Kokkuvõtteks võib tõdeda, et teenindamine nõuab professionaalsust, see on kunst.

Seminar-koolitusel osalejate sõnul saadi uusi teadmisi ja inspiratsiooni, kuidas teeninduskvaliteeti oma ettevõttes või organisatsioonis tõsta.

Sihtasutus Põhja-Eesti Turism on Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa ja Raplamaa omavalitsuste liitude ning mittetulundusühing Eesti Maaturism poolt asutatud turismiorganisatsioon, mille eesmärk on koordineerida ning arendada turismialast tegevust ja turismiettevõtlusele vajalikku keskkonda Põhja-Eestis.