Aasta lõppemine paneb sageli juurdlema, kuidas uuel aastal edasi minna ja mida teisiti teha. Küsisime Rakverelt, mis on nende uue aasta plaanid.

Rakvere Vallimäe kompleksi väljaehitamine

Aprillis 2019 alustati kauaoodatud uue ja kaasaegse esinemispaiga ehitustöödega. Rakveresse rajatakse täiesti unikaalne esinemispaik ja vabaõhu meelelahutuskeskus erinevate sündmuste läbiviimiseks.

Uuele lavale rajatakse 4400 istekohta ja nõlvade vahele amfiteatri lava 800 külastajale. Samuti võimaldab kahe nõlva vaheline lavaesine ala korraldada erinevaid üritusi (tants, etendus, sport), mis muudab antud objekti eriti mitmekülgseks ja võimalusterohkeks.

Korrastatakse valgustus, rajatakse kõnniteed, paigaldatakse uued käimlad, viidad, pingid, prügikastid ja vaateplatvormid. Samuti tekitatakse mugavad parkimistingimused. Inimesed saavad tänu sellele investeeringule nautida Vallimäe ilu ka väljapool üritusi.

Ehitus valmib 2020. aasta suve teises pooles. Suur avamispidu on plaanitud 01.08.2020!

Projekti “Rakvere vallimäe kompleksi väljaehitamine” ehitushanke maksumus on 5,034 miljonit eurot, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Turismitoodete- ja atraktsioonide ning sihtkoha kui võrgustiku arendamise toetamine” 2,455 miljoni euro ulatuses.

Uue turismikonseptsiooni väljaarendamine

Rakvere on asunud uuendama linna turismikontseptsiooni. Selle tarbeks soovib linn koostöös valdkonnas tegutsevate ettevõtetega kaardistada piirkonna turismivaldkonna arengud ja võimalused. Rakverel on kavas luua kontseptsioonile vastavad arengumudelid, mis peavad olema uuenduslikud, toomaks siia välisturiste ja elavdama siseturismi, soosides samas ka vastutustundlikku, keskkonnasõbralikku reisimist, mis toetaks ka linna loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu.

Samuti algab Rakvere linna tutvustavate turismitrükiste värskendamine, mis on väljas Rakvere linnavalitsuse hoones asuvas Turismiinfokeskuses.

Kuna mitmetel teabematerjalidel on vananenud kontaktandmed või sisu, teeme üleskutse linnas turismivaldkonnas tegelevatele ettevõtetele, isikutele ja mittetulundusühingutele uuendada oma kontaktandmeid, võttes selleks ühendust Rakvere Turismiinfokeskusega: telefon: 324 2734, e-post: turism@rakvere.ee või rakvere@visitestonia.com.