Eesti-Läti programmi projektiga „Ranniku matkarada Lätis ja Eestis“ on loomisel Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni, mis on osaks Portugalist Narvani kulgevast E9 matkateest.

Matkarada tutvustab selle ääres ja läheduses asuvaid turismiobjekte ja vaatamisväärsusi tuues välja ka nendega seotud lugusid. Läbi turundustegevuste tekitatakse huvi külastada piirkonda ning pakkuda ka matkaraja läheduses asuvate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Projekti tegevustesse kaasatakse piirkonna omavalitsused, ettevõtted ja organisatsioonid, kellega koostöös planeeritakse matkaraja kulgemine, visualiseerimine, viidastus ja vajalik infomaterjal. Tulenevalt külastajateekonna loogikast kaasatakse piloodina Harjumaa, täpsemalt Padise, Paldiski, Keila ja Harku vald ning tagatakse matkaraja kaardistamine kuni Tallinnani.

Piiriülest projekti rahastab Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond.
Projekti Eesti poolsed partnerid on MTÜ Lääne-Eesti turism ja MTÜ Eesti Maaturism.

Harjumaa tegevusi koordineerib SA Põhja-Eesti Turism koostöös Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Koguga.