Esmaspäeval, 4. juunil toimub Lääne-Harju Koostöökogu eestvedamisel Haapsalus restorani Krahw nõupidamiste ruumis Loode-Eesti kohaturunduse ümarlaud. Ümarlaua eesmärk on arutada ja otsustada Loode-Eesti kui turismisihtkoha toimimis- ja rahastusmudel.

Ümarlaua ajakava:

13:00-14:00 Lõuna ja tutvustusring

14:00-14:15 Loode-Eesti kui turismisihtkoht – mis see on, mis on seni tehtud, mis on lähiaastatel plaanis teha / Ede Teinbas, Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht

14:15-14:30 MTÜ Läänemaa Turismi tegevused ja töökorraldus / Annika Mändla, MTÜ Läänemaa Turismi juhataja

14:30-15:00 Teiste Eesti turismisihtkohtade turundamise mudelid / Karmen Paju, SA Põhja-Eesti Turismi juhataja

15:00-15:30 Kohaliku omavalitsuse roll ja kasu turismi panustamisel / Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

15:30-17:00 Arutelu: omavalitsuste roll Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundamisel

Lisainfo: meetmejuht Ede Teinbas, 58085407, ede@vomentaga.ee