Head ettevõtjad!

MTÜ Eesti Maaturism ja MTÜ Lääne-Eesti Turism osalevad piiriüleses projektis “Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia-Estonia” (“Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis”). Loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad ning see on osa Euroopa kaugmatkarajast E9.

KUTSUME TEID INFOSEMINARILE!

Toimumise aeg: 07. juuni (kolmapäev)
Toimumise koht: Ojako Seminari- ja Koolituskeskus Pärnumaal (www.ojako.ee)

Ajakava:
10.00-10.30 Matkateemale omane saabumisamps ja tervituskohv
10.30-14.00 Räägime järgmistel teemadel:
–          Salapärase kaugmatkaraja E9 minevik, olevik ja tulevik (MTÜ Eesti Matkaliit, Guido Kangur)
–          Matkaja profiil, soovid ja ootused. Teiste maade matkaradade loomise kogemus (Eesti Maaülikool, Marika Kose)
–          Matkarada Hollandi moodi (õppereisilt saadud kogemusi jagab Surfhunt OÜ, Epp Hunt)
–          Kuidas hakkab kulgema loodav ranniku matkarada Eestis? (MTÜ Lääne-Eesti Turism, Anneli Haabu)
–          Millise väljundi (sh turundusliku väljundi) saavad matkaraja äärde ja lähedusse jäävad turismiettevõtted?
Ühine ajurünnak: Kuidas ettevõtjad saaksid maha märgitavast matkarajast kasu? Millised on koostöövõimalused? (mõtteid koondab MTÜ Eesti Maaturism, Raili Mengel)
14.00-15.00 Kokkuvõtted matkasellidele omase lõunalaua ääres

Palume Teil infoseminaril osalemiseks registreeruda siin http://doodle.com/poll/3zurg2i9asdbbs5p hiljemalt 2. juuniks.

NB! Infoseminarile on oodatud nii nende maakondade ettevõtjad, kus loodav rannikumatkarada kulgema hakkab, kui ka teiste maakondade ettevõtjad, keda matkaradade teema huvitab.

Parimate koostöösoovidega,
Raili Mengel
Juhatuse esimees/tegevjuht
MTÜ Eesti Maaturism

Kaia Treier
Juhatuse liige
MTÜ Lääne-Eesti Turism

Projekti rahastab: Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond