Tutvustus

Ranniku matkaraja projektPiiriülese projekti “Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia-Estonia” (“Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis”) eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad. Hea tahte lepinguga osaleb projektis ka SA Põhja-Eesti Turism koostöös Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Koguga, mille tulemusel pikeneb ranniku matkarada kuni Tallinna linnani. Projektiga loodav tee on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9).

Projekti tegevustesse kaasatakse piirkonna omavalitsused, ettevõtted ja organisatsioonid, kellega koostöös planeeritakse matkaraja kulgemine, visualiseerimine, viidastus ja vajalik infomaterjal.

“Matkarajale on tulevikus oodatud jalgsimatkajad, aktiivsed puhkajad, lastega pered, linnuvaatlejad, ajaloo- ja kultuuripärandi huvilised nii Eestist kui välisriikidest. Kvaliteetse teenuse pakkumiseks võimalikult laiale sihtgrupile kaasatakse kohalikke elanikke, majutus- ja toitlustusettevõtteid, giide, kohaliku toidu või käsitöö tootjaid ning muid huvigruppe ja turismiasjalisi. Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikku kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames koolitusseminare ja õppereise. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid oma turismitoodete ja –teenusete kavandamisest just matkajatele, “ ütles MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Kaia Treier.

MTÜ Eesti Maaturism tegevjuhi Raili Mengeli sõnul koostatakse matkaraja tutvustamiseks eesti, läti, inglise, saksa ja vene keeltes mitmeid turundusmaterjale ning turismikaarte nii reisikorraldajatele kui ka lõpptarbijatele. Samuti osaletakse rahvusvahelistel turismimessidel ja loomisel on veebileht, kus kogu matkaraja marsruut on nähtav nii tervikuna kui ka lühemate etappidena.

 

Projekti partnerid

Projekti elluviijad on 8 partnerorganisatsiooni, neist Eestist MTÜ Lääne-Eesti Turism ja MTÜ Eesti Maaturism ning Lätist Kurzeme, Vidzeme, Saulkrasti, Salacgriva, Carnikavas omavalitsused ja Läti Maaturismi Ühendus „Lauku Celotajs“, kes on projekti juhtparteriks. Projekti tegevustesse on Eesti partnerid kaasanud ka Eesti Matkaliidu ja SA Põhja-Eesti Turismi, Lääne-Harju Koostöökogu ning Nelja Valla Kogu.

Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti kestvus: 01.02.2017 – 31.01.2020.

Projekti kogumaksumus on 1 089 737.80€, millest ERDF toetus on 926 777.13€. Lääne-Eesti Turismi projektitegevuste eelarve on 249 599.00€.

 

Eesti Maaturism logoLääne-Eesti Turism logoInterReg Estonia-Latvia Logo
Lääne-Harju Koostöökogu logoNelja Valla Kogu logoPõhja-Eesti Turismi logo