EAS logoMKM logoRahandusministeeriumi logo

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Euroopa Liidu Läänemere Strateegia poliitikavaldkond Innovatsioon koostöös Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonnaga korraldavad teavitusürituse „RAHVUSVAHELISTE KOOSTÖÖPROJEKTIDE RAHASTAMISVÕIMALUSTEST“ ehk innovatsiooni- ja ettevõtlusprojektide rahastamisvõimalustest Euroopa territoriaalse koostöö programmide raames (http://www.fin.ee/euroopa-territoriaalne-koostoo). Uus info ja kontaktide loomine, inspiratsioon ja konkreetsed näpunäited, kuidas leida rahastust piiriüleseks tegutsemiseks.

Aeg: 20. juuni 2017 kell 13.30-17.00
Koht: Radisson Blue Olümpia, seminariruum Gamma.  Liivalaia 33, Tallinn

Kellele mõeldud: kõigile, kellel on ambitsiooni ja lennukust mõelda piiriüleselt ja kelle projekti idee keskendub lisaks rahvusvahelisele koostööle ka innovatsioonil ja ettevõtluse arendamisele. Organisatsiooni tegevusvaldkond võib olla ükskõik milline ja osalema on oodatud nii riigiasutused, sihtasutused, erialaliidud, võrgustikud sh klastrid ja tehnoloogia arenduskeskused, MTÜd, teadus- ja haridusasutused kui ka eraettevõtted.

Kavas:
·        Rahvusvaheliste koostööprojektide rahastamisvõimalustest Euroopa Liidus – sh ülevaade rahastamise allikatest ja voorude tähtaegadest. (Margarita Golovko)
·        Läänemere Strateegia innovatsiooni poliitikavaldkonnast ja kogemused projekti rahastamisest Läänemere Interregist (Reet Reismaa ja Tiiu Treier)
·        Läänemere piirkonna programm – võimalused ja praktilised kogemused  (Ilze Ciganska)
·        Eesti-Läti programm – rohkem ühiselt arendatud tooteid ja teenuseid piiriregioonides (Helena Järviste)
·        Praktilistest kogemustest projekti taotluste kirjutamisel (Liina Luup)
·        Küsimused ja vastused.

Esinejad:
Margarita Golovko
Euroopa territoriaalse koostöö talituse juhataja, Regionaalarengu osakond, Rahandusministeerium
Reet Reismaa
Infoühiskonna teenuste arendamise osakond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / EL Läänemere Strateegia poliitikavaldkonna Innovatsioon koordinaator
Ilze Ciganska
Läänemere piirkonna programmi Riia harukontori projektikoordinaator
Helena Järviste
Eesti-Läti programmi tehnilise sekretariaadi juht
Liina Luup
Projektiekspert, Interreg Consulting
Tiiu Treier
Projektijuht, Ettevõtluse keskus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
BSR Stars sekretariaadi liige. Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Kontakt: Tiiu Treier
Projektijuht, EAS, Tiiu.Treier@eas.ee

Üritus on osalejatele tasuta!

NB! Üritusele palume kindlasti eelnevalt registreeruda. Selleks palume 19. juuni kella 14ks teada anda osalejate nimi (nimed) ja asutus, kirjutades aadressil Tiiu.Treier@eas.ee

KAVA

EUSBSR Policy Area 'Innovation' logoInterReg Baltic Sea Region