09.-11. maini toimus EAS Turismiarenduskeskuse ja Eesti turismiinfokeskuste esindajate õppereis Kesk-Eestisse. Ligi nelikümmend reisist osavõtjat esindasid erinevaid Eestimaa linnu Narvast Kuressaareni, Valgast Tallinnani.

Esimesel päeval tehti lähemat tutvust Raplamaa turismiobjektidega ja seal pakutavate turismitoodete ja –teenustega, teine ja kolmas õppepäev olid pühendatud Järvamaa turismiobjektide ja -ettevõtete külastamiseks. Kaks korda aastas toimuvad õppereisid on traditsioonilised ja aitavad turismiinfokeskustes töötavatel infokonsultantidel pakutava infoteenuse kvaliteeti tõsta ning võimalikke huvilisi ettevõtjateni suunata.

Õppereiside peakorraldaja on EAS Turismiarenduskeskus.

 

Pildi autor: Kaire Kullik