On ilmunud 2016 esimese poolaasta statistikaülevaate, mida kommenteerib EAS turismiarenduskeskuse uuringute koordinaator Piret Kallas.

Eesti majutusettevõtetes peatus 2016.a. esimesel poolaastal 1,43 miljonit turisti – 92 000 võrra ehk 7% rohkem kui mullu samal ajal. Neist välisturiste oli majutusettevõtetes 869 443 ehk 6% rohkem kui samal ajal 2015.a. Majutatud siseturistide arv kasvas 8%, jõudes 556 047-ni.

Sise- ja välisturistid veetsid majutusettevõtetes kokku 2,64 miljonit ööd (7% rohkem kui 2015.a. samal perioodil). Välisturistide veedetud öid oli 1,7 miljonit ehk 5% rohkem kui 2015.a. samal ajal. Siseturistid veetsid majutusettevõtetes 942 300 ööd (kasv 10%).

Kasvanud on ööbimiste arv peaaegu kõigilt suurematelt sihtturgudelt. Taustainfoks võib öelda, et reisimine kasvab üldiselt ka Euroopas ja kogu maailmas (esimese 4 kuu kokkuvõttes kasvas välisturism kogu maailmas 5,3%, reiside arv Euroopasse kasvas 4,4%).

Siseturism jõudis neljandat aastat järjest uue rekordini. Kasvanud on kõigil eesmärkidel tehtud sisereisid: puhkusereisid, tööreisid ja ka muudel eesmärkidel tehtud reisid. Põhjuseks on ühelt poolt sissetulekute kasv (Eesti elanikel on võimalik rohkem kulutada raha nii isiklikeks reisideks kui ka tööüritusteks), teiselt poolt ka uute turismitoodete pakkumised. Arvuliselt kõige rohkem on siseturistide ööbimised kasvanud Tallinnas, Pärnu maakonnas ja Ida-Virumaal, mis on ka siseturistide 3 kõige populaarsemat sihtkohta Eestis ööbimiste arvu järgi.

Välisturistide ööbimiste arv on tänavu kasvanud eelkõige tulenevalt puhkusereiside arvu kasvust.

Välisturistide seas kasvas arvuliselt kõige rohkem Soome turistide ja nende ööbimiste arv. Samas tuleb märkida, et tänavu kasvas nende ööbimiste arv vaid veidi rohkem, kui see 2015.a. I poolaastal vähenes.  Sellised muutused on ilmselt kõige rohkem seotud Soome majanduse olukorraga – eelmisel aastal oli Soome tarbijate kindlustunne madalam ja reisimist vähendati, nüüd aga on nõudlus uuesti kasvama hakanud. Arvuliselt lisandus nende ööbimisi kõige rohkem Tallinnas, tunduvalt kasvas nende ööbimiste arv ka Pärnu linnas ja maakonnas ning Harjumaal (neis kõigis soomlaste ööbimised eelmisel aastal vähenesid).

Turism Venemaalt on tänavu enam-vähem eelmise aasta tasemel (majutatute arv kasvas 1%, ööbimiste arv aga vähenes 0,8% võrra). Kui 2015.aastal vähenesid Vene turistide ööbimised peaaegu kõigis Euroopa riikides märkimisväärselt, siis tänavu on arengud olnud riigiti väga erinevad. Paljudes Lõuna-Euroopa riikides on Vene turistide ööbimised tänavu kasvanud, kõigis Põhjamaades ja ka mitmetes Lääne-Euroopa riikides aga jätkub suhteliselt suur langus (isegi 15-25%). Ida-Euroopa riikides enamasti jätkus ööbimiste arvu väike langus, seega on Eesti tulemused sarnased ülejäänud Ida-Euroopaga. Eesti puhul võib pidada heaks tulemuseks, et Ida-Virumaal on Vene turistide ööbimised juba alates veebruarist kasvanud. I poolaasta kokkuvõttes kasvas seal majutatud Vene turistide arv 22%, nende veedetud ööde arv aga 10% (mis viitab sellele, et kuna tarbijad on hinnatundlikud, eelistavad nad reisida Venemaale lähemal asuvatesse sihtkohtadesse ja varasemast lühemaks ajaks).

Tähtsuselt kolmanda välisturu – Läti – turistide ööbimised jõudsid taas uue rekordini. Kõige rohkem kasvasid nende ööbimised Pärnus – I poolaasta kokkuvõttes 67%, sh. nii märtsis kui ka veebruaris kasvas nende ööbimiste arv Pärnus üle 100% (2015.a. sama kuuga võrreldes). Spaapuhkus Pärnus, eriti madalhooajal, on muutunud Läti turistide seas aasta-aastalt järjest populaarsemaks.  Absoluutarvudes suhteliselt suurt kasvu näitas Läti ööbimiste arv ka Tallinnas ja Harjumaal.

Turism Rootsist on tänavu kasvanud (8%) – peale langust neljal eelneval aastal. Nende ööbimiste arv kasvas eelkõige Tallinnas (14%).

Muudest suurema osatähtsusega ja suuremat kasvu näidanud välisturgudest tuleks ära märkida Leedu ja Saksamaa. Mõlemalt turult lisandus ööbimisi valdavalt Tallinnas. Leedu turistide arv Tallinnas kasvas 9%, kuid nende veedetud ööde arv koguni 37% – see võib viidata sellele, et osalt võis ööbimiste kasv tuleneda pikemalt viibivate tööreisijate lisandumisest.

Tutvuge kogu statistikaga.