9. mail korraldas SA Põhja-Eesti Turism koostöös ettevõttega BDA Consulting OÜ piirkonna turismiettevõtjatele ja sihtkoha arendajatele suunatud teenusedisaini ja turismiturunduse seminar-koolituse, mis toimus Tallinna Teeninduskoolis.

Seminar-koolitusel anti nõu, kuidas ületada külastajate ootusi, kuidas pakkuda teenuseid nii, et külastuselamus jääks kauaks meelde ning tekitaks mõjuvat järelkaja, luues ettevõttest nii oma töötajate kui ka laiema üldsuse jaoks positiivse kuvandi.

Seminar-koolituse läbiviija oli tunnustatud turismi- ja  teenusedisaini ekspert Ülle Puustusmaa, kes on  töötanud nii era- kui avalikus sektoris, omades kogemusi projektide, arengukavade ja strateegiate koostajana, hindajana ning elluviijana.  Lisaks osalejatele Harjumaalt, Lääne-Virumaalt, Ida-Virumaalt, Järvamaalt ja Raplamaalt oli huvilisi ka Viljandimaalt ja Läänemaalt. Osalejate sõnul saadi palju uusi teadmisi ning mõisteti, et turismiettevõtete edu peitub detailidest moodustuvas tervikus.

SA Põhja-Eesti Turism juhatuse liikme Karmen Paju sõnul pakkus koolitus osalejatele arvukalt praktilisi teadmisi ja häid näpunäiteid. Arvestades, et inimesed on pidevalt uute kogemuste otsingul,  siis on lojaalsus turismis raskesti saavutatav, kuid läbi hea teenusedisaini on siiski võimalik korduvkülastajate osakaalu suurendada. Oluline on mõista, et head kliendikogemused on kliendi jaoks segaduse-, ebakindluse- ja stressivabad.