Eesti turismiarenduskeskusest sai Green Destinations ametlik partner. Green Destinations (GD) pakub piirkondadele tuge kestliku ja vastutustundliku arengu kavandamiseks. Esimese sammuna on 2020-21 kavas läbi viia pilootprogramm, et testide GD sobivust Eesti roheliste sihtkohtade arendamisel. 

Piloodis on oodatud osalema maakonnad, linnad, saared, looduskaitsealad, kus on eesmärgiks võetud kestliku arengu toetamine sihtkohas.  Osalemine eeldab, et piirkonnas on olemas sihtkoha turismi juhtiv organisatsioon ehk DMO (destination management organisation).

Pilootprogrammis osalevad sihtkohad saavad ligipääsu Green Destinations-i sajast kriteeriumist koosnevale standardile ja väliseksperdi auditi abil ülevaate hetkeseisust ning soovitused edasiste arenduste kavandamiseks. Piloodi tegevuskavaga saad tutvuda siit. Pilootprogrammis osalevate piirkondade osalustasu Green Destinations-ile katab perioodil 2020-21 EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Huvitatud piirkondadel palun esitada vabas vormis sooviavaldus ja motivatsioonikiri koos meeskonna kirjeldusega (max 2 lk) hiljemalt 28.02 e-postile: imbi.martinson@eas.ee. Piloodis osalevad sihtkohad teeme teatavaks hiljemalt 12.03.