Anname teada, et EAS Turismiarenduskeskus on asunud koostama järgmise aasta tegevuskava. Eesmärgiga saada lõplik tegevuskava valmis oktoobrikuuks, on kogu protsess sel aastal toodud mitu kuud ettepoole. See annab nii EASile kui meile piisavalt aega tegevuste kvaliteetsemaks ettevalmistamiseks ning elluviimiseks.

Sellest tulenevalt pöördume ka Teie poole juba nüüd, maikuus, soovides teiepoolset sisendit nii turundus- kui ka uuringute ja kvaliteedi-teemaliste tegevuste osas 2017 aastaks. Kuna tegemist on nö piloot-projektiga, siis me ei eelda Teie käest lõplikke ning kinnitatud plaane aastaks 2017, vaid esialgset sisendit, mis turgudel ning missuguste teemade osas Te plaanite järgmisel aastal turundustegevusi teha.

Lingilt leiate Google doc faili, kus on kaks tabelit eraldi lehtedel – üks turundustegevuste kohta ning teine arendustegevuste kohta. Tabel on korraga nähtav kõikidele Põhja-Eesti maakondadele. Palume igal maakonnal sisestada enda plaanid ning soovid vastavatele teemadele. Mõlemal lehel on sinises fondis ette antud ka näidis, mis kujul ja mis täpsusastmega võiks teiepoolne sisend hetkel tulla.

Sisestatud info salvestub automaatselt ja infot saab sisestada mitu inimest samaaegselt.

Turundusteemad on jagatud Eesti kui reisisihi sihtriikide ning teemade kaupa. Iga sihtriigi all on välja toodud kolm peamist teemat, mis on paika pandud Eesti Riiklikus Turismiarengukavas.

Need on sihtriigid ning teemavaldkonnad, kuhu EAS Turismiarenduskeskus järgmistel aastatel suunab kõige rohkem fookust ning ressursse. Iga riigi all on ka lahter nimega „muu teema“, kuhu Te saate märkida oma planeeritavaid tegevusi antud sihtturul, mis ei haaku kolme arengukavas välja toodud teemaga.

Teie poolset sisendit ootame me reedeks, 27. maiks. Augusti lõpus alustab EAS Turismiarenduskeskus teemapõhiseid konkreetsemaid läbirääkimisi kõikide huvigruppidega ning selle protsessi käigus valmib oktoobrikuu jooksul lõplik ning kinnitatud tegevuskava.

NB! Kuna Tallinn ja Ida-Viru klaster sai EASilt otsepöördumise, siis tööd dubleerima ei pea. Teile on see teadaanne lihtsalt infoks, et kogume EASi palvel maakondade sisendi ning edastame terviklahenduse.

 

[su_button url=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A4Uq2YeFKXzdMFPtfCM6c0XB4dKgig3ilCsmqCnbsgw/edit#gid=0″ target=”blank” style=”noise” background=”#5fcccd” size=”5″ center=”yes” radius=”5″ icon=”icon: table” text_shadow=”px px px #000000″ title=”Anna teada oma plaanidest aastal 2017!”]TABEL[/su_button]