S

ihtasutuse Põhja-Eesti Turism (SA PET) asutasid 2006. aastal Põhja-Eesti maakondade – Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa omavalitsusliidud ning MTÜ Eesti Maaturism, sihtasutuse nõukogu liikmete hulgas on ka vastavate maakondade maavalitsuste esindajad.

Arhiivmaterjali baasil saame väita, et esmakordselt mainib võimalikku Põhja-Eesti turismiühendust oma 04.11.1996.a. kirjas majandusministrile Riigi Turismiameti peadirektor Silvi Blumovitš, kes teeb ettepaneku riigi eelarvest rahaliste vahendite eraldamiseks turismiinfokeskustele.

2004.a. juulis toimus Saku mõisas Põhja-Eesti turismiregiooni ümarlaud, kus osalesid kõikide Põhja-Eesti maakondade esindajad. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastati paar kuud hiljem, 28.09.2004.a. Sakus.

Ettepaneku Põhja-Eesti turismiorganisatsiooni moodustamiseks tegi 04.10.2004.a. Lääne-Viru Omavalitsusliidu tegevdirektor Jaan Lõõnik oma pöördumises kõikidele maavanematele. Asutamisprotokoll allkirjastati 2005. aasta jaanuaris Rapla maavalitsuses.

Regionaalse turismiorganisatsiooni eesmärk on koordineerida ning arendada turismialast tegevust ja turismiettevõtlusele vajalikku keskkonda Põhja-Eestis. Tegevuste kaasfinantseerija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Regionaalse koostöö edendamisel keskendub EAS Turismiarenduskeskus piirkondlikke turismiorganisatsioone koondavate ühenduste tugevdamisele ja koostöövõimekuse tõstmisele. Eesmärgiks on kohalikule initsiatiivile tuginev ning piirkonna ressursse koondav koordineeritud turundus- ja tootearendustegevus ning turismiinfosüsteem regioonides.

Laiemale avalikkusele on Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism üks tuntumaid kaubamärke igal aastal korraldatav Põhja-Eesti turismikonverents ja regiooni parimate turismiarendajate tunnustamine.

Sihtasutuse juhtorganiks on üheteistkümne liikmeline nõukogu.

Äriregistri andmetel on SA Põhja-Eesti Turism nõukogu tööd juhtinud läbi aastate Andres Õis, Katrin Puusepp, Rene Treial ja Jaanus Reisner. Alates 2018. aasta 17. aprillist on SA Põhja-Eesti Turism nõukogu esimees Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Joel Jesse.

Organisatsiooni juhid läbi aastate on olnud: Tarmo Pajo (2006-2007), Birgit Itse (2007-2009), Varri Väli (2009-2012), Monika Sooneste (2012-2015) ja Janek Šafranovski (2015-2016). Alates 2016. aasta veebruarist juhib Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism tööd Karmen Paju.