Tulenevalt riikliku turismikorraldusmudeli muutusest on SA Põhja-Eesti Turism likvideerimisel.

Täname kõiki koostööpartnereid sisukate ja produktiivsete aastate eest!

Maakonnaülese turismialase koostöö ja DMOde (destination management organisation) loomise kommunikatsioonis on Põhja-Eesti piirkonna kontakt Karmen Paju, tel 5063770 ja e-post karmen@northestonia.ee