3. apr. 2016

Ajalugu ja nõukogu koosseis

S

ihtasutus Põhja-Eesti Turism on Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa omavalitsuste liitude ning mittetulundusühing Eesti Maaturism poolt asutatud eraõiguslik juriidiline isik.

Sihtasutuse eesmärk on koordineerida ning arendada turismialast tegevust ja turismiettevõtlusele vajalikku keskkonda Põhja-Eestis.

Eesmärgi saavutamiseks Sihtasutus:

  • initsieerib ja koordineerib turismiprojekte Põhja-Eestis ja leiab nende elluviimiseks vajalikke finantsallikaid;
  • teeb koostööd turismiga tegelevate või selle arendamisest huvitatud isikute, organisatsioonide, ettevõtetega ning valitsusasutuste ja kohalike omavalitsusüksustega nii Eestis kui ka välismaal; esindab regiooni huve;
  • kogub ja analüüsib piirkonna turismialast informatsiooni;
  • korraldab turismialaseid koolitusi, konverentse ja seminare;
  • koordineerib turismialast turundustegevust potentsiaalsetel sihtturgudel ja siseturul;
  • teeb ettepanekuid turismiettevõtlusele sobivama keskkonna loomiseks (sh seadusandlus, finantstoetused);
  • kujundab Põhja-Eesti kui turismipiirkonna maine maakondi läbivate turismimarsruutide väljaarendamise kaudu.

 

Ajalugu

S

ihtasutuse Põhja-Eesti Turism (SA PET) asutasid 2006. aastal Põhja-Eesti maakondade – Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa omavalitsusliidud ning MTÜ Eesti Maaturism, sihtasutuse nõukogu liikmete hulgas on ka vastavate maakondade maavalitsuste esindajad.

Arhiivmaterjali baasil saame väita, et esmakordselt mainib võimalikku Põhja-Eesti turismiühendust oma 04.11.1996.a. kirjas majandusministrile Riigi Turismiameti peadirektor Silvi Blumovitš, kes teeb ettepaneku riigi eelarvest rahaliste vahendite eraldamiseks turismiinfokeskustele.

2004.a. juulis toimus Saku mõisas Põhja-Eesti turismiregiooni ümarlaud, kus osalesid kõikide Põhja-Eesti maakondade esindajad. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastati paar kuud hiljem, 28.09.2004.a. Sakus.

Ettepaneku Põhja-Eesti turismiorganisatsiooni moodustamiseks tegi 04.10.2004.a. Lääne-Viru Omavalitsusliidu tegevdirektor Jaan Lõõnik oma pöördumises kõikidele maavanematele. Asutamisprotokoll allkirjastati 2005. aasta jaanuaris Rapla maavalitsuses.

Regionaalse turismiorganisatsiooni eesmärk on koordineerida ning arendada turismialast tegevust ja turismiettevõtlusele vajalikku keskkonda Põhja-Eestis. Tegevuste kaasfinantseerija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Regionaalse koostöö edendamisel keskendub EAS Turismiarenduskeskus piirkondlikke turismiorganisatsioone koondavate ühenduste tugevdamisele ja koostöövõimekuse tõstmisele. Eesmärgiks on kohalikule initsiatiivile tuginev ning piirkonna ressursse koondav koordineeritud turundus- ja tootearendustegevus ning turismiinfosüsteem regioonides.

Laiemale avalikkusele on Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism üks tuntumaid kaubamärke igal aastal korraldatav Põhja-Eesti turismikonverents ja regiooni parimate turismiarendajate tunnustamine.

Sihtasutuse juhtorganiks on üheteistkümne liikmeline nõukogu.

Äriregistri andmetel on SA Põhja-Eesti Turism nõukogu tööd juhtinud läbi aastate Andres Õis, Katrin Puusepp, Rene Treial ja Jaanus Reisner.

Organisatsiooni juhid läbi aastate on olnud: Tarmo Pajo (2006-2007), Birgit Itse (2007-2009), Varri Väli (2009-2012), Monika Sooneste (2012-2015) ja Janek Šafranovski (2015-2016). Alates 2016. aasta veebruarist juhib Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism tööd Karmen Paju.


 

Meie rahastajad

Põhja-Eesti Omavalitsus Liidud Raplamaa Omavalitsuste Liit Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit Järvamaa Omavalitsuste Liit Harjumaa Omavalitsuste Liit Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Nõukogu liikmete koosseis ja kontaktandmed

Põhja-Eesti Turismi töötajad ja nõukogu

 

Nimi

Nõukogus esindab

Kontaktid

Jaanus Reisner

Jaanus Reisner

nõukogu esimees

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esindaja

+372 504 0420

jaanus.reisner(ät)kadrina.ee

 Tiina Beldsinksy

Tiina Beldsinsky

Harju Maavalitsuse esindaja

+372 611 8790

tiina.beldsinsky(ät)harju.maavalitsus.ee

Raivo Uukkivi

Raivo Uukkivi

Harju Omavalitsuste Liidu esindaja

+372 607 0580

raivo.uukkivi(ät)raasiku.ee

 Marko Torm

Marko Torm

Lääne-Viru Maavalitsuse esindaja

+372 325 8000

marko.torm(ät)laane-viru.maavalitsus.ee

 Etti Kagarov

Etti Kagarov

Ida-Viru Omavalitsuste Liidu esindaja

+372337 3389

etti.kagarov(ät)gmail.com

Tiiu Susi

Tiiu Susi

Rapla Maavalitsuse esindaja

+372 484 1132

tiiu.susi(ät)rapla.maavalitsus.ee

 Raili Mengel

Raili Mengel

Eesti Maaturism MTÜ esindaja

+372 600 9999

raili(ät)maaturism.ee

Triin Pobbol

Triin Tippi

Järvamaa Maavalitsuse esindaja

+372 385 9630

triin.tippi(ät)jarva.maavalitsus.ee

 Kalju Kertsmik

Kalju Kertsmik

Järvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

+372 382 0500

kertsmik(ät)albu.ee

Andres Noormägi

Andres Noormägi

Ida-Viru Maavalitsuse esindaja

+372 332 1201

andres.noormagi(ät)ida-viru.maavalitsus.ee

 Ilvi Pere

Ilvi Pere

Rapla Omavalitsuste Liidu esindaja

+372 489 0510

ilvi.pere(ät)rapla.ee